smstot logo2
|Sms Kute | Bán Áo Thun | FAQ |
Danh mục Viber

Viber

icon1 Cách đồng bộ tin nhắn Viber với phần mềm trên máy tính -

icon1 Tắt chế độ sáng màn hình điện thoại Android khi có tin nhắn Viber -

icon1 Tính năng mới Hidden Chat trên Viber (bản cập nhật 20/4/2016) -

icon1 Thay đổi hình nền trên Viber bằng ảnh cá nhân -