Kí tự đặc biệt nét cá tính riêng cho bạn

By Tác Giả | APPS Tốt

Th9 05

Kí tự đặc biệt được sử dụng rộng rãi trong game, trên facebook hay bất cứ tiện ích intenet nào hỗ trợ. Bạn có muốn dùng nó để tạo thương hiệu hay chữ kí riêng cho mình. Sms_tốt  sẽ hướng dẫn các bạn cách viết kí tự đặc biệt rất nhanh rất đơn giản.

Ví dụ:  

Smstot.com design by LậpThạch_Quân Đôn 

và sau khi dùng các kí tự đặc biệt mình sẽ có đòng chữ ấn tượng hơn như thế này:

™ŠmŠ†Ö†.c°m™ design by  £âpThạch_QµÂn Đôn

Hay loằng ngoằng hơn nữa là:

(⁀‵⁀) ✫ ✫ ✫.
`⋎´✫¸.•°*”˜˜”*°•✫
..✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫
☻/ღ˚ •。* ♥ ˚ ˚✰˚ ˛★* 。 ღ˛° 。* °♥ ˚ • ★ *˚ .ღ 。
/▌*˛˚ღ •˚ smstot.com by Quân Đôn ˚ ✰* ★

 

Cách 1:

Dùng phím Alt + với mã số tương ứng = 1 kí tự đặc biệt ( xem bảng kí tự đặc biệt ở bên dưới)

Tác dụng không mong muốn: khá khó nhớ, đôi khi bạn gõ chính xác nhưng vẫn không ra được kí tự mình thích

Cách 2:

Đơn giản hơn và nhanh hơn chúng ta vào bảng kí tự đặc biệt copy kí tự mình thích và pase vào ứng dụng. Như vậy bạn đã nhanh chóng thiết lập cho mình 1 chữ ký hay dấu ấn riêng rồi đấy.

Bảng kí tự đặc biệt: 

ALT-0128 = €
ALT-0131 = ƒ
ALT-0134 = † 


ALT-0135 = ‡ 

ALT-0136 = ˆ
ALT-0137 = ‰


ALT-0138 Š 

ALT-0139 = ‹
ALT-0140 = Œ 


ALT-0142 = Ž
ALT-0145 = ‘
ALT-0146 = ’ 


ALT-0147 = “ 

ALT-0148 = ”
ALT-0149 = • 


ALT-0150 = – 

ALT-0151 = —
ALT-0152 = ˜ 


ALT-0153 = ™ 

ALT-0154 = š
ALT-0155 = › 


ALT-0156 = œ
ALT-0158 = ž 


ALT-0159 = Ÿ
ALT-0161 = ¡ 


ALT-0162 = ¢ 

ALT-0163 = £
ALT-0164 = ¤ 


ALT-0165 = ¥ 

ALT-0166 = ¦
ALT-0167 = § 


ALT-0168 = ¨ 

ALT-0169 = ©
ALT-0170 = ª 


ALT-0171 = « 

ALT-0172 = ¬
ALT-0174 = ® 


ALT-0175 = ¯
ALT-0176 = ° 


ALT-0177 = ± 

ALT-0178 = ²
ALT-0179 = ³ 


ALT-0180 = ´ 

ALT-0181 = µ
ALT-0182 = ¶ 


ALT-0183 = · 

ALT-0184 = ¸
ALT-0185 = ¹ 


ALT-0186 = º 

ALT-0187 = »
ALT-0188 = ¼ 


ALT-0189 = ½ 

ALT-0190 = ¾
ALT-0191 = ¿ 


ALT-0192 = À 

ALT-0193 = Á
ALT-0194 = Â 


ALT-0195 = Ã 

ALT-0196 = Ä
ALT-0197 = Å 


ALT-0198 = Æ 

ALT-0199 = Ç
ALT-0200 = È 


ALT-0201 = É 

ALT-0202 = Ê
ALT-0203 = Ë 


ALT-0204 = Ì 

ALT-0205 = Í
ALT-0206 = Î 


ALT-0207 = Ï 

ALT-0208 = Ð
ALT-0209 = Ñ 


ALT-0210 = Ò 

ALT-0211 = Ó
ALT-0212 = Ô 


ALT-0213 = Õ 

ALT-0214 = Ö
ALT-0215 = × 


ALT-0216 = Ø 

ALT-0217 = Ù
ALT-0218 = Ú 


ALT-0219 = Û 

ALT-0220 = Ü
ALT-0221 = Ý 


ALT-0222 = Þ 

ALT-0223 = ß
ALT-0224 = à 


ALT-0225 = á 

ALT-0226 = â
ALT-0227 = ã 


ALT-0228 = ä 

ALT-0229 = å
ALT-0230 = æ 


ALT-0231 = e 

ALT-0232 = è
ALT-0233 = é 


ALT-0234 = ê 

ALT-0235 = ë
ALT-0236=  ì 


ALT-0237 = í 

ALT-0238 = î
ALT-0239 = ï 


ALT-0240 = ð 

ALT-0241 = ñ
ALT-0242 = ò 


ALT-0243 = ó 

ALT-0244 = ô
ALT-0245 = õ 


ALT-0246 = ö 

ALT-0247 = ÷
ALT-0248 = ø 


ALT-0249 = ù 

ALT-0250 = ú
ALT-0251 = û 


ALT-0252 = ü 

ALT-0253 = ý
ALT-0254 = þ 


ALT-0255 = ÿ

(Lưu ý ở bài viết này mình chỉ chọn những kí tự tốt nhất)

Xem thêm các kí tự tại : [ Bảng kí tự mở rộng]

Trên đây sms_tốt đã hướng dẫn các bạn cách viết kí tự và chữ kí đặc biệt tạo thương hiệu riêng cho bản thân. Nếu có thắc mắc gì cứ hỏi mình sẽ trả lời. Chúc các bạn thành công!