Chia sẻ tool kích hoạt bản quyền Windows 7/10/Windows 10 October 1809 và Office đơn giản

Nếu bạn không có đủ điều kiện để mua bản quyền Windows 7/10 hay office thì bên cạnh cách sử dụng phần mềm crack, bạn còn có thể kích hoạt bằng bản quyền số theo cách sử dụng tool được tạo bởi các dòng lệnh trong Windows. Tool kích hoạt này đã có khá nhiều người dùng, không can thiệp vào hệ thống nên đảm bảo cho Windows hoạt động ổn định.

Lưu ý: Bài viết này có thể kích hoạt bản quyền cho Windows 10 October 1809.

ACTIVATE AIO TOOLS V2.0 là công cụ sử dụng kỹ thuật Script. Script là một kỹ thuật tự động chạy một tập lệnh để giải quyết công việc cụ thể nào đó. Phiên bản này hỗ trợ kích hoạt vĩnh viễn với office và Windows với giấy phép kỹ thuật số.

Ưu điểm của tool ACTIVATE AIO TOOLS V2.0

  • Kích hoạt tất cả các phiên bản Windows 10 thành vĩnh viễn với bản quyền kỹ thuật số (Digital Lisence)
  • Kích hoạt Windows/Office tất cả phiên bản VL(Volume) với bản quyền 6 tháng. Tự động gia hạn bản quyền vĩnh viễn.
  • Hỗ trợ kích hoạt Windows/Office bằng key Online và key By Phone.
  • Convert Office từ bản VL (Volume) sang bản Retail (C2R) và ngược lại.
  • Xóa bỏ Key Office không cần thiết. Kiểm tra trạng thái bản quyền Windows/Office, Version Windows.

Hướng dẫn sử dụng tool ACTIVATE AIO TOOLS V2.0

Đầu tiên bạn hãy tải công cụ ở link dưới:

Chạy file Activate AIO Tools v2.0 sau đó chọn chức năng mà bạn mong muốn:

Bạn có thể:

Ở đây mình ví dụ nhập O nhé.

Ở đây bạn có thể tiến hành nhập 1 để kích hoạt Windows và Office. Sau này khi bạn muốn gia hạn Offfice thì hãy nhập 4. Bạn có thể tải và tìm hiểu thêm công cụ này nhé.

SMS TỐT chúc bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>